Ankara Dans Bale Müzik Plates
Tiyatro

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama bir diğer adıyla yaparak ya da yaşayarak öğrenme eğitiminin amacı; öncelikle kişiye içinde yaşadığı topluma ve çevresine karşı farkındalık kazandırmaktır. Kişinin Topluma duyarlılığının yanı sıra Kendi yaratıcılığını ortaya koyması için yapılan çalışmalarla da kendine karşı farkındalığı artar. Yaratıcı Drama "oyun oynama", "tiyatro" ya da "dramatizasyon" değildir.Yaratıcı Dramanın genel amacını gözden geçirecek olursak;

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama,
 • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme,
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme,
 • İletişim becerileri geliştirme,
 • Moral değerleri geliştirme,
 • Kendini tanıma,
 • Problem çözme becerilerini geliştirme,
 • Dil becerilerini geliştirme,
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak,
 • Hayal gücünü geliştirme,
 • Dinleme becerilerini geliştirme,
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma,
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek,
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme,
 • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

 

bySANAT Dans Bale Pilates Müzik Merkezi Mahatma Gandi Cad. No: 26/1 GOP, Çankaya / Ankara, T: (312) 491 84 42, info@bysanat.com.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2011
Web tasarım Web Tasarım